Én klubb, to idrettslag

Den eneste saken på det ekstraordinære årsmøtet var vedtak om etablering av en allianseidrettslag-struktur i klubben. Saken ble enstemmig vedtatt.

Annonse:

Styret i Sandnes Ulf har i en periode arbeidet med å tilrettelegge grunnlaget for en omorganisering av klubben som i det vesentlige går ut på at elitevirksomheten skilles ut som et nytt selvstendig idrettslag Sandnes Ulf Toppfotball, og at nåværende Sandnes Ulf blir et allianseidrettslag for de lagene som blir igjen.

Hovedintensjonen med vedtaket om omorganisering av klubben er å verne Sandnes Ulfs barne - og ungdomsaktiviteter mot den mer økonomisk risikofylte elitevirksomheten som særlig A-laget representerer. Modellen vil innebære en fornuftig risikospredning mellom de to fotballklubbene (Sandnes Ulf og Sandnes Ulf Toppfotball). I tillegg vil det også bli tryggere for elitevirksomheten å gå ut i markedet for å få tilført ytterligere risikokapital, all den tid breddevirksomheten ikke vil bli berørt av dette. Dette vil igjen stimulere til kreativitet og nytenkning innen både topp- og breddefotballen, noe som er nødvendig for å oppnå klubbenes mål og visjoner for fremtiden.

Sandnes Ulf og Sandnes Ulf Toppfotball vil jobbe tett sammen som organisasjoner og fremstår som én klubb utad. De vil ha fellesfunksjoner og samarbeide sammen overfor marked, sponsorer og andre interessenter.

De lag som foreslås overført til det nye Sandnes Ulf Toppfotball er A-laget, rekruttlag (4.div), G19, G16 Elite og Team Sandnes. De øvrige fotballagene forblir i Sandnes Ulf som tidligere.

Det ekstraordinære årsmøte godkjente styrets forslag enstemmig.

Klubben vil nå sende søknad til Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund for endelig godkjennelse av allianseidrettslag-strukturen.

Planlagt oppstart ny organisering er 1. januar 2020.

Styret Sandnes Ulf og Sandnes Ulf Toppfotball

For mer informasjon, ta kontakt med:

styreleder Terje Hopen, tlf: 924 58 205

eller daglig leder Tom Rune Espedal, tlf: 415 06 890

Annonse fra Obos-ligaen: