Innkalling til ekstraordinært årsmøte 21/12

Ekstraordinært årsmøte torsdag 21. desember klokken 18:00.

Sted:              Ulf-huset
Dato:              Torsdag 21. desember 2017 kl. 18:00 

SAKSLISTE:

1.             Åpning

2.             Godkjennelse av stemmeberettigede

3.             Godkjennelse av innkallingen og saksorden

4.             Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll

5.             Fullmakt til styre for iverksetting og gjennomføring av stadion prosjektet

6.             Fullmakt til styre for etablering av ny organisasjonsmodell:

  • A) Dualmodell(AS modell)dersom Norges Fotballforbund gir Sandnes Ulf
       tillatelse til deltakelse i prøveordningen.
  • B) Dersom Sandnes Ulf ikke deltar i prøveordningen, ref. 5A, gis styret fullmakt til å inngå organisasjonsmodell basert på Allianseidrettslag

Underlag til sakslisten vil bli publisert på www.sandnesulf.no senest en uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.

Mvh
Terje Hopen, styreleder Sandnes Ulf
924 58 205, terje@ensign.no

Annonse fra Obos-ligaen: