Positivt halvårsresultat: - Vi er på vei

Sandnes Ulf vil rapportere et halvårsresultat på over en halv million kroner i overskudd til Norges fotballforbund. Effekten av ØsterHus Arena er i ferd med å vise seg, men hverdagen er fortsatt tøff økonomisk.

Annonse:
Etter et 2017-år som endte med underskudd, er det gledelig at Sandnes Ulf kan rapportere et positivt resultat per 30. juni 2018. Klubben vil innrapportere et resultat på 585.000 i overskudd for de første seks månedene av året.

Mens klubben havnet i rød sone i Norges Fotballforbunds økonomiske oppfølgingssystem som et resultat av 2017-underskuddet, betyr de ferske tallene for første halvdel av 2018 at klubben rapporterer i gul sone med god margin første halvår. Det vil bli offentliggjort av forbundet på et senere tidspunkt.

Klubbens prognoser per september viser også et positivt resultat ut året. Klubben vil da etter all sannsynlighet gå ut av handlingsplanen Sandnes Ulf ble pålagt å følge som man gjør ved å havne i rød sone hos NFF.

Effekt av ØsterHus Arena

Daglig leder i Sandnes Ulf, Tom Rune Espedal, mener klubben nå begynner å se effekten av ØsterHus Arena.

- Vi har hele tiden vært tydelige på at ØsterHus Arena vil gi klubben en mer bærekraftig økonomi på sikt, og det er kjekt å se at vi allerede i år begynner å se resultater av dette, sier Espedal.

- Ikke friskmeldt

Selv om resultatet er positivt, er den underliggende driften fortsatt utfordrende, og der streng kostnadskontroll og inntektsbringende fortsatt vil være en nødvendighet.

- Vi jobber med å forbedre klubbens likviditet og egenkapital. Selv om vi er i ferd med å jobbe mot en økonomisk bedre hverdag, så betyr ikke dette at vi er friskmeldt i den daglige driften ennå.

- Vårt fokus nå er å kunne havne over på gul sone, og ha en sunn drift, understreker klubbens daglige leder.

Espedal takker klubbens ansatte, frivillige, styret, samarbeidspartnere og stadionpartnere for at det har vært mulig å rapportere positivt halvårsresultat.

- De er alle med og hjelper oss i en tøff og krevende hverdag, hvorpå de hjelper oss inn i en ny hverdag, avslutter Espedal.

Bakgrunn:

Sandnes Ulf vil med resultatet for 30.6.2018 score rett over 100 poeng i forbundets økonomiske oppfølgingssystem.

  • Rød sone = Under 65 poeng
  • Gul sone = Over 65 poeng og under 130 poeng
  • Grønn sone = Over 130 poeng
Annonse fra Obos-ligaen: