Sandnes Ulf Toppfotball kaller inn til årsmøte

Sandnes Ulf Toppfotball kaller inn til årsmøte, onsdag 25.mars kl.18.00 i Lysekonferansesenter.

Annonse:

Innkalling til årsmøte 2019 Sandnes Ulf Toppfotball          

Sted:              Lyse konferansesenter, Øster Hus Arena
Dato:              Onsdag 25.mars 2020, kl.18:00 

 

SAKSLISTE:

  1. Åpning
  2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
  3. Budsjett 2020
  4. Fullmakt til styret til:
    a)  Låneopptak (jfr NIFs lov § 2-22)
    b)  Ytelse av lån eller garantier (jfr NIFs lov § 2-22)
  5. Fastsettelse av neste års medlems- og aktivitetskontingent
  6. Valg

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen onsdag 11. mars. Forslag/saker sendes på mail til: terje@ensign.no

Sakspapirer vil bli publisert på www.sandnesulf.no senest en uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.

Mvh
Terje Hopen, styreleder Sandnes Ulf Toppfotball
Mobil 924 58 205, terje@ensign.no

Annonse fra Obos-ligaen: