Spillerne testet nye grenser

Se bildene fra da spillergruppa ble forberedt til årets skolebesøk i regi MITT VALG!.

På 2017-drakten vil du legge merke til MITT VALG! nederst på spillernes rygg. Dette synliggjør samarbeidet hvor Sandnes Ulf hvert år besøker flere skoler i regi MITT VALG!

A-lagsspillerne blir kurset i MITT VALG!-prosjektet, og vil besøke 5. klassinger i Sandnes-regionen med det formål å bidra som gode ambassadører, og hjelpe barn og unge til å ta gode og sunne valg. 

Årets kursing skjedde før Fredrikstad-kampen, og årets første skolebesøk skjedde allerede dagen etter kurset. Før Fredrikstad-kampen ble det besøkt nærmere 200 skoleelever i Sandnes-skolen.

MITT VALG!  er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lionsklubbene i Sandnes, og i Norge.

Annonse fra Obos-ligaen: