Styret

Her finner du oversikt over Sandnes Ulfs styre i 2016.

Styreleder:

Terje Hopen

Telefon: 924 58 205
E-post: terje@ensign.no

Valgt for 1 år i 2016.

Nestleder:

Asbjørn Vagle

Valgt for 2 år i 2015.

Styremedlem:

Rasmus Møller

Valgt for 2 år i 2016.

Styremedlem:

Kjell-Petter Schou-Andreassen

Valgt for 2 år i 2016.

Styremedlem:

Eirik Salvesen

Valgt for 2 år i 2015.

Styremedlem:

Janne Karin Rasmussen

Valgt for 2 år i 2015.

Styremedlem:

Sven Augustsson

Valgt for 2 år i 2016.

Styremedlem:

Christel Thulin

Valg for 2 år i 2015.

Annonse: