Informasjon fra klubben

Norsk toppfotball er, i likhet med store deler av næringslivet i landet, i en svært utfordrende situasjon for tiden. På få dager har det skjedd en dramatisk endring i forutsetningene for å kunne drive idrettslag og å ha en toppfotballsatsning. Alle landets idrettslag og klubber tar sin del av samfunnsansvaret.

Annonse:

Samfunnets vidtgående tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset (Covid-19) medfører store konsekvenser for bedrifter og enkeltpersoner i Norge. Sandnes Ulf Toppfotball er, som mange andre, sterkt påvirket av dette. Som en del av idrettens dugnad for å hindre spredning av Covid-19, koronaviruset, har all organisert trening opphørt. Sammen med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har vi blitt enige om at våre spillere og medlemmer tidligst kan samles for organisert trening tidligst 1. april. Med dagens situasjon, som stadig eskalerer, er det også sjanser for at denne perioden vil bli lengre en forutsett.

For styret og ledelsen i Sandnes Ulf er det viktig å ha fokus på en bærekraftig, solid og langsiktig drift. Vi skal drive med fotball i årene fremover og vår oppgave er derfor å sikre klubbens verdier, som er alle ansatte, trenere, spillere og Øster Hus Arena. Vi beveger oss nå inn i en situasjon med inntekter som bortfaller eller utsettes og derav en krevende likviditetssituasjon for klubben på kort sikt. Vi er derfor nødt å innføre tiltak for å sikre disse verdiene. Vår oppgave er å sikre likviditet og grunnlag for videre drift, slik at vi fortsatt er en slagkraftig klubb etter denne unormale situasjonen er over. Sandnes Ulf Toppfotball vil derfor, med effekt fra torsdag 19. mars, permittere åtte personer (årsverk) i administrasjon og utviklingsavdelingen til Sandnes Ulf Toppfotball.

 – Nå må alle dra i samme retning. Det er dessverre ingen vei utenom permittering. Klubben må gjøre grep for å sikre videre drift også etter denne krisen, mener daglig leder Tom Rune Espedal. – Vi har jobbet med ulike tiltak siden onsdag i forrige uke, og når vi nå har kommet til dette punktet, har vi snudd hver stein. Vi har i dag gått til det steget og måtte sende permitteringsvarsel til åtte personer i organisasjonen. Permitteringsvarsel er sendt til klubbens administrasjon, kommersiell avdeling og utviklingsavdelingen. Dette er ikke en enkel beslutning, men tvingende nødvendig for å sikre driften. Vi vet alle dette er midlertidig, og vi skal ha våre ansatte tilbake, sier Espedal. – Klubben er glad for tiltakene fra staten som sikrer full lønn i 20 dager for de ansatte, det gir trygghet i den usikre perioden vi akkurat er i. Vi holder tett dialog med NFF og Norsk toppfotball. Nå er vår bønn at regjeringen strekker ut en hjelpende hånd til idretten og frivilligheten. Vi håper derfor at det kommer nye tiltak fra staten som gjør at mindreinntekter blir kompensert til alle idrettslag som sliter i dagens situasjon.

Styret i Sandnes Ulf Toppfotball vil i løpet av kort tid ta en avgjørelse på om også spillere skal bli permittert. – Norsk Toppfotball er i dialog med NISO og trenerforeningen. Her avventer man resultatet fra diskusjoner med NISO før man gjør endelige beslutninger. Med disse grep og andre kostnadsreduserende grep, mener vi det er mulig å begrense den økonomiske skadevirkningen slik at fortsatt drift blir sikret og at store verdier ikke forvitrer, forklarer styreleder Terje Hopen. – Allikevel er vi inne i en så alvorlig situasjon at vi raskt må ta en avgjørelse som kan innbefatte at våre spillere vil bli permitter, fortsetter han. – Vi har én jobb, og det er å sørge for at alle spillere, trenere og ansatte har en arbeidsplass å vende tilbake til. Derfor er vi nødt til å gjennomføre de tiltak som sikrer dette, mener Hopen.

– Til slutt vil vi oppfordre alle om å slutte opp om sine idrettslag og klubber. Dette er en ekstraordinær situasjon. På et eller annet tidspunkt kommer vi tilbake til normal drift, og da ser vi frem til store øyeblikk, felleskap og samhold på og utenfor banen, avslutter Espedal.

 

Henvendelser

Tom Rune Espedal, daglig leder           415 06 890
Terje Hopen, styreleder                        924 58 205

Annonse fra Obos-ligaen: