Innkalling til årsmøte i Sandnes Ulf

Sandnes Ulf kaller herved inn til årsmøte onsdag 4.mars kl.18.00 i klubblokalene, Øster Hus Arena.

Annonse:

SAKSLISTE:
1. Åpning
2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
3. Årsmelding med lagsrapporter
4. Revidert regnskap
5. Budsjett 2019
6. Fastsettelse av neste års medlems- og aktivitetskontingent
7. Valg

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen onsdag 19. februar. Forslag/saker sendes på mail til: terje@ensign.no. Årsrapport for 2019 vil bli publisert på www.sandnesulf.no senest en uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.

Mvh Terje Hopen, styreleder Sandnes Ulf
Mobil 924 58 205, terje@ensign.no 

Annonse fra Obos-ligaen: