Situasjonen i Sandnes Ulf Toppfotball

Etter samtaler mellom Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, NISO og Norskfotballtrenerforening i går, tirsdag 17. mars, kom partene til enighet om følgende:

Annonse:

Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse. Enighet omkring permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende. Partene er i den forbindelse enige om følgende: 

  1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.
     
  2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne. 
     
  3.  At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort.

I lys av dette ser Sandnes Ulf Toppfotball seg nødt til å gå til det tunge skritt å sende permitteringsvarsel til spillere og trenere tilknyttet Sandnes Ulf Toppfotball sitt A-lag. I permitteringsvarselet er det tatt sosiale hensyn, samt at nøkkelpersonell, som hovedtrener og assistenttrener A-lag, er varslet om permittering i 50%.

– Dette er en av mine aller tyngste dager på jobb i Sandnes Ulf, sier en fortvilet daglig leder Tom Rune Espedal. – Sport er selve kjernen i vår hverdag, og når vi er kommet til det skritt å sende permitteringsvarsel til de som er involvert i, og rundt A-laget, så forteller det alt om alvoret i situasjonen.

– Det er ingen vei utenom permitteringsvarselet, forklarer styreleder Terje Hopen. – I likhet med de ansatte, som fikk varsel om permittering i går, ser vi oss nødt til å gjennomføre dette for spillere og personell på A-laget. Vi har hatt gode drøftinger med alle involverte og ser en stor vilje til å stå sammen i denne tøffe situasjonen. Både spillere og ledere har opptrådt solidariske overfor klubben og sine kolleger. De er opptatt av å ta vare på hverandre. Spillere, trenere og ansatte ser at det er tvingende nødvendig for at Sandnes Ulf Toppfotball skal bestå etter denne krisen. Det er nå slik at alle i klubben har mottatt permitteringsvarsel, sier Hopen.

– Det er med tungt hjerte vi går til dette skrittet. Vi har et ansvar for alle ansatte og vi må ikke glemme at det er mange som nå mister deler av sin inntekt, understreker Espedal. – Heldigvis er det kommet tiltak fra regjeringen som sikrer alle full lønn i 20 dager. I tillegg regner vi med at det vil komme ytterligere tiltak for idretten i dagene som kommer. Det er også godt å se at klubbene og interesseorganisasjonene i Norge står sammen. Det er nå slik at alle i klubben har mottatt permitteringsvarsel. Nå må vi gjennomføre de tiltak vi kan for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset, og så får vi bare håpe at denne situasjonen blir så kortvarig som overhodet mulig, avslutter Espedal.

Henvendelser
Tom Rune Espedal, daglig leder, 415 06 890
Terje Hopen, styreleder, 924 58 205

Annonse fra Obos-ligaen: