Stadion-ja fra klubbens medlemmer

Du kan også støtte ØsterHus Arena med å skaffe deg en murstein i stadionets fundament.

Annonse:

På det ekstraordinære årsmøtet torsdag kveld fikk klubben ja fra medlemmene til å iverksette og gjennomføre stadionprosjektet. Etter planen skal byggestart være i løpet av januar 2018, med ferdigstillelse juni 2019.

Endelig byggestart vil bli bestemt når alle forhold er endelig avklart.

Du kan bidra til ØsterHus Arena allerede nå. Les mer om dette nederst i artikkelen.

Følgende vedtak ble gjort av et enstemmig ekstraordinært årsmøte:

ØsterHus Arena:

  • Sandnes Ulf v/styret får mandat til å iverksette og gjennomføre stadionprosjektet i det vesentligste slik det er beskrevet i saksunderlaget til ekstraordinært årsmøte. Ved betydelige negative endringer i de økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn for prosjektet skal styret innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre om prosjektet skal videreføres

Omorganisering Sandnes Ulf:

  • 1. Årsmøtet gir Styret i oppdrag å forestå nødvendige forberedelser til at Sandnes Ulf kan delta i prøveordningen, som i det vesentligste beskrevet i saksdokumentene, herunder slik at alle nødvendige vedtak om dette, kan fattes på klubbens ordinære årsmøte som forutsettes avholdt etter Fotballtinget.

    2. Årsmøtet gir Styret i oppdrag å forestå nødvendige forberedelser til at Sandnes Ulf kan omorganiseres til et allianseidrettslag, som i det vesentligste beskrevet i saksdokumentene, herunder slik at alle nødvendige vedtak om dette kan fattes på klubbens ordinære årsmøte for det tilfellet at Sandnes Ulf ikke skulle delta i prøveordningen, jf. punkt 2.

Kjøp murstein

Ønsker du å bidra til finansieringen av arenaen allerede i dag? Du kan nå skaffe deg en murstein i arenaen. Dette koster 5000 kroner, og inkluderer følgende:

  • Ditt navn på en egen veggseksjon på ØsterHus Arena, for evig tid (”Disse har vært med på byggingen av ØsterHus Arena”)
  • Sesongkort langside 1. år ØsterHus Arena
  • Eksklusivt føråpningstreff på ØsterHus Arena.

Du betaler når første spadetak tas, og betalingen skjer over enten ett eller to avdrag.

Klikk her for å skaffe din murstein allerede i dag

Mursteinen erstatter det som tidligere har blitt omtalt som "Sesongkort på ny arena". Alle som har kjøpt sesongkort til 5000 kroner tidligere, vil automatisk gå inn som medlemmer av den eksklusive klubben av støttespillere som har kjøpt murstein.

ØsterHus Arena er fremtidens fotballarena, og blir et anlegg også for barn og unge.
ØsterHus Arena er fremtidens fotballarena, og blir et anlegg også for barn og unge.
Annonse fra Obos-ligaen: