Øster Hus Arena

Øster Hus Arena nærmer seg ferdigstillelse.

Annonse:

En ny storstue nærmer seg betraktelig. Mange års jobbing med en ny stadion er nå kommet til byggestadiet.

Men hva betyr egentlig en ny arena for Sandnes? For Sandnes Ulf? Hvordan skal den finansieres?

BESØK ØSTER HUS ARENA SIN OFFISIELLE NETTSIDE

(artikkelen fortsetter under bildet)

Slik ser Øster Hus Arena ut den 20. november 2018. Foto: Osterhusarena.no
Slik ser Øster Hus Arena ut den 20. november 2018. Foto: Osterhusarena.no

Spørsmål/Svar

Vi har samlet en oversikt over de mest stilte spørsmålene rundt realiseringen av Øster Hus Arena, for å belyse disse populære diskusjonstemaene.

Daglig leder i Sandnes Ulf, og prosjektansvarlig for ny stadion, Tom Rune Espedal, har besvart spørsmålene.

1. Hvor er egentlig Sandnes Ulf i prosessen nå? Hva gjenstår?

Espedal: - Hvis vi skal sammenlikne dette med en stafett. Nå er vi i fjerde, og siste etappe, som altså er selve byggingen.

Med andre ord har vi kommet et veldig langt steg siden vi begynte de første spe samtalene om ny arena i 2008, til å ha et så konkret og håndfast prosjekt som vi sitter med i dag. Det har vært mye læring i løpet av den 8 år lange prosessen.

2. Hvordan finansieres en stadion som er kostnadsberegnet til rundt 150 millioner?

Espedal: - Vi har vært så heldige å få en forskuddsavtale på leie av banetid i 40 år fra Sandnes kommune. I tillegg var Sandnes Sparebank tidlig ute med 5 millioner til den nye stadion.

 

Daglig leder Tom Rune Espedal foran der nye stadion skal stå.
Daglig leder Tom Rune Espedal foran der nye stadion skal stå.

Videre vil arenaen finansieres gjennom salg eller leie av lokaler, forskuddssalg mot supportere og næringsliv, eksempelvis sesongkort, VIP-losjer med mer, og i tillegg salg av stadionnavnet, som altså ble Øster Hus.

Allerede har Macron, Wang ung, Lyse kurs- og konferansesenter, Movon og Gabbi (storkioskdrift) tegnet leieavtaler med arenaen.

Målet har hele tiden vært at vi skal få en så solid finansiering at vi har lavest mulig gjeld på anlegget, noe som gjør at vi vil få en mer bærekraftig driftssituasjon. Vi er i rute her. Folk kan bidra allerede nå før ferdigstillelsen, og for at vi skal lykkes med dette, så er vi avhengige av bidragene fra hele byen, både næringslivet og privatpersoner.

3. Hvorfor trenger Sandnes Ulf en ny arena?

Espedal: - En ny stadion er ikke bare viktig for Sandnes Ulf, men også for hele byen. Sterk identitetsfølelse er viktig for en by, og en ny arena vil bidra til økt stolthet blant innbyggerne.

Det vil være et prosjekt som gjør Sandnes Ulf mer robuste, mer stabile både sportslig og økonomisk, spesielt sistnevnte ettersom klubben vil få en mer bærekraftig økonomi. Sportslig vil det være med å gjøre forutsetningene bedre for at vi skal være en del av norsk toppfotball i nåtid og fremtid.

4. Ved et par anledninger har det vært diskutert om Sandnes Ulf kan dele Viking stadion med Viking. Hva er grunnen til at Sandnes Ulf ønsker sin egen arena?

Espedal: - Bedriftsøkonomisk er kanskje en slik løsning fornuftig for noen. Men fotball handler om langt mer enn dette. Fotball handler om identitet, følelser og eierskap. Det er bare å se nasjonalt og internasjonalt hvor mye fotballagene betyr for byen.

I debatten har jeg fått med meg at det blir nevnt at det finnes eksempler på store europeiske klubber som deler samme stadion, for eksempel i Milano med Inter og Milan. Men de er fra samme by. Det finnes ingen kjente arenaer som deles av klubber fra to forskjellige byer, slik Sandnes og Stavanger er.

I tillegg er det viktig å få frem at Viking stadion i våre øyne er for stor og for kostbar med tanke på drift. Vi mener den stadion vi bygger har en heltidsbruk som gjør at den blir rimeligere å drifte både på kort og lang sikt, noe som gir klubben en betraktelig mer bærekraftig økonomi.

(artikkelen fortsetter under bildet)

 

Øster Hus Arena blir også et arkitektmessig fantastisk bygg.
Øster Hus Arena blir også et arkitektmessig fantastisk bygg.

5. Hvilke muligheter vil Øster Hus Arena gi for Sandnes-regionen?

 

Espedal: - I et marked og i en region som de siste årene har vært preget av økt arbeidsløshet og mindre oppdrag for anleggs- og byggebransjen, så vil et slikt prosjekt som dette bidra med mellom 100-150 millioner kroner i tjenester, og over 100.000 arbeidstimer til lokalt arbeidsliv!

I tillegg ligger det opsjon for bygging av en flerbrukshall ved siden av stadion som fort kan bidra til 30.000-50.000 ekstra arbeidstimer.

6. Hva vil Øster Hus Arena bety for barne- og ungdomsavdelingen til Sandnes Ulf?

Espedal: - Sandnes Ulfs barne- og ungdomsavdeling er en av regionens største avdelinger, med et stort påtrykk av nye barn hvert eneste år som ønsker å spille fotball i klubben. Vi ønsker å et tilbud til alle, noe som blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år ettersom vi har stor underkapasitet på baner.

En ny stadion er ikke bare viktig for Sandnes Ulf, men også for hele byen.

— Tom Rune Espedal
Stadionprosjektet er derfor startet som et prosjekt for topp og bredde, ettersom kunstgress gjør at stadion også kan brukes av barn og unge. I tillegg vil den frigjør tid på dagens hovedbane, pluss Giskebanen.

Vi ser også på muligheter for andre kunstgressflater i området. Stadionprosjektet er med andre ord et vinn-vinn-prosjekt både for topp og bredde. 

7. Hva vil Øster Hus Arena bety for området den bygges i?

Espedal: - Øster Hus Arena vil bli et nærmiljøanlegg som er tilrettelagt for idrett, helse og utdanning i skjønn forening.

Når det gjelder trafikk, så var det noe som naturlig kom opp tidlig i planleggingsfasen. Vi har sett på flere løsninger etter innspill fra naboer. Naboer har vært klare på at det ikke er kampdagstrafikken som er problemet, men trafikken som skjer hver ukedag.

Når det gjelder kampdag vil vi gjøre tiltak for å forsterke adkomst fra sentrum med kollektiv, gående og syklende. Det blir for eksempel ikke mye parkeringsplasser utenfor stadion. Vi ser heller mot en løsning med buss via Smeaheia, og adkomst generelt fra nordøst (retning Varatun, Actionball).

Belastning for et området med mye befolkning er noe vi har sett mye på, og som vi må ta hensyn til i stor grad.

Hva betyr en ny arena for regionen?

  • Prosjekt på over 150 mnok til næringslivet

  • Over 100.000 arbeidstimer

  • Byens storstue

  • Gjør Sandnes til en enda mer attraktiv by

  • Et signalbygg for hele byen

Annonse fra Obos-ligaen: