Æresbevisning utdelt til ildsjeler

Planene om utdeling av to æresmedlemsskap og én fortjenestemedalje fikk seg en skudd for baugen da hele Norge ble «stengt ned» 12. mars. Før den planlagte åpningskampen mot Viking fredag 13. mars skulle ildsjelene få tildelt sine hedersbevisninger. Lørdag 2. oktober, i pausen på Grorud-kampen fikk de tildelt sine medaljer.

Annonse:

Eli Nygaard har vært en ildsjel i flere tiår. Hun ble tildelt fortjenestemedaljen i 1997 for sin innsats. Nygaard er fortsatt aktiv i klubben som styremedlem for Sandnes Ulf. Hun er også aktiv på kampdag og medlem av komiteen som jobber med Kvalitetsklubb. Nygaard ble votert inn som æresmedlem nummer åtte i Sandnes Ulf.

Pål Thornes har hatt alle roller i klubben. Han har vært en dedikert ildsjel i flere tiår. I 2000 ble han tildelt fortjenestemedaljen. Thornes er fortsatt aktiv i klubben, nå i rollen som materialforvalter for A-laget. Han ble votert inn som æresmedlem nummer ni i Sandnes Ulf.

Tom Rune Espedal startet i klubben som spiller på aldersbestemte lag. Han fikk også med seg flere kamper for A-laget. I 2009 kom han tilbake i klubben som styreleder. I 2010 gikk han over i stillingen som daglig leder. Espedal har vært én av hovedgrunnene til at klubben har etablert seg som en av norges beste. I tillegg har han jobbet utrettelig for at Øster Hus Arena skulle bli realisert. Espedal ble tildelt fortjenestemedaljen for sin ualminnelige innsats de siste årene.

Klubben gratulerer alle sammen og takker for deres viktige bidrag.

Annonse fra Obos-ligaen: