Årsmøte i Sandnes Ulf (bredde) tirsdag 4. mai

Årsmøte 2020 (Sandnes Ulf Bredde) er berammet til kl. 18.00 tirsdag 4.mai 2021 og foregår digitalt og med forhåndspåmelding for korrekt registrering av stemmeberettigede medlemmer.

Annonse:

Følgende link benyttes for forhåndspåmelding: PÅMELDINGSLINK

Foreløpig Saksliste for Årsmøtet Sandnes Ulf 2020

 1. Opptelling av stemmeberettiget medlemmer
 2. Åpning og godkjenning av saksliste
 3. Valg av dirigent, referent og to representanter til å underskrive protokoll
 4. Årsmelding med lags-rapporter
 5. Revidert regnskap 2020
 6. Budsjett 2021
 7. Fastsettelse av kontingenter for 2022
 8. Innmeldte saker
  1. Klubbens holdning til Qatar VM og eventuell boikott
 9. Valg

Klikk her for å laste ned årsrapporten til Sandnes Ulf (bredde).

Annonse fra Obos-ligaen: