Årsmøtet flyttes til torsdag 27. mai kl.18.00

På grunn av formalfeil har styret i Sandnes Ulf Toppfotball besluttet å flytte årsmøtet som var planlagt i dag til torsdag 27. mai.

Annonse:

Det har kommet en del spørsmål rundt støttemedlemsskap i klubben. Protokollen fra årsmøte i SUT 2019 viser vedtak på støttemedlemsskap på kr. 600,-. Dette har dessverre ikke blitt plukket opp i hverken medlemssystem eller i kommunikasjonen mellom styret og administrasjon. Vi beklager på det sterkeste. Styret og administrasjonen har i 2020 brukt alle sine ressurser på å redde både klubben og Øster Hus Arena i forhold til situasjonen vi befinner oss i med covid-19. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring. 

Vi ser det derfor som naturlig at vi flytter årsmøtet godt over 1 mnd frem slik at alle som ønsker det får tid til å registere seg som støttemedlem i Sandnes Ulf Toppfotball. Støttemedlemmer har stemmerett. Kravet fra NIF er at årsmøter skal være avholdt innen 15. juni. Vi holder oss dermed innenfor disse kravene.

Vi har også et håp om at vi da kan arrangere årsmøtet med fysisk oppmøte på Øster Hus Arena.

Vi håper at så mange som mulig registrerer seg som støttemedlem i Sandnes Ulf Toppfotball.
Send mail til [email protected] med følgende informasjon i mailen: 
• Fullt navn
• Adresse
• Mobilnummer
• Fødelsesdato
• E-postadresse

Beklager det inntrufne.

Terje Hopen
Styreleder Sandnes Ulf Toppfotball

Annonse fra Obos-ligaen: