Årsrapport for Sandnes Ulf Toppfotball

Årsrapporten for 2020 er klar.

Annonse:

Årsmøte er berammet til onsdag 21. april, klokken 18.00. Dersom åpning for treningskamper opprettholdes, flyttes årsmøte til torsdag 22. april kl. 18.00. Dette på grunn av kampgjennomføring for administrasjon og andre involverte fra styret i treningskampen mot Viking som er oppsatt på Øster Hus Arena, onsdag 21. april kl. 18.00. Endelig avgjørelse blir tatt fredag denne uken og vil bli publisert her på sandnesulf.no.

Klikk her for å laste ned årsrapporten for 2020.
Revidert regnskap, budsjett, revisors beretning og kontrollkomiteens uttalelse vil bli oppdatert så snart det er på plass.

Det er for tiden strenge restriksjoner i forbindelse med antall deltakere på arrangement. Sandnes Ulf Toppfotball kommer til å forholde seg til retningslinjer for arrangement fra helsemyndighetene/kommunen. I den forbindelse MÅ alle som ønsker å delta på arrangementet registrere seg på forhånd ved påmelding her https://forms.gle/fZZyaeHVYAL2bnDE9 

Årsmøtet avholdes i Lyse konferansesenter om situasjonen tillater det. I tillegg blir årsmøtet avholdt digital. Informasjon oppdateres.

Annonse fra Obos-ligaen: