Innkalling til årsmøte 2023 for Sandnes Ulf Toppfotball

Styret i Sandnes Ulf Toppfotball ønsker med dette å kalle inn til Årsmøte 2023 onsdag 6. mars klokken 18.00. Årsmøtet avholdes på Den Gule Plass i Øster Hus Arena.

Annonse:

Hvorfor bli støttemedlem?

  • Du støtter klubben i ditt hjerte
  • Stemmerett på klubbenes årsmøte
  • Tilbud og fordeler på klubbens produkter og samarbeidspartnere (for eks. sesongkort)

Støttemedlemskap koster 650,- for ett år.

For å ha stemmerett på årsmøte må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned. Det er tilstrekkelig at innmelding i klubben har skjedd senest tirsdag 6. februar kl. 23.59.

Innmelding kan du gjøre her!

Medlemskapet for 2024 må være betalt før møtestart.

 

SAKSLISTE I HENHOLD TIL KLUBBENS LOVER §16:

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Valg av møteleder/dirigent, sekretær og to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll

3. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Behandle klubbens årsrapport

5. Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand, revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning

6. Behandling av innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubbens budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap

11. Valg i henhold til §16, punkt 14

 

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen onsdag 21. februar.

Forslag/saker sendes på mail til: [email protected]

Sakspapirer vil bli publisert på sandnesulf.no senest én uke før årsmøtet.

De vil også gjort tilgjengelig på Øster Hus Arena og på Årsmøtet.

 

Njål Østerhus, styreleder Sandnes Ulf Toppfotball

Annonse fra Obos-ligaen: