Innkalling til ekstraordinært årsmøte 13. oktober 2021

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i Sandnes Ulf Toppfotball. Sted: Lyse konferansesenter/Den Gule Plass, Øster Hus Arena Dato: Onsdag 13. oktober 2021, kl.18.00

Annonse:

SAKSLISTE I HENHOLD TIL KLUBBENS LOVER §16:

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede       

2. Valg av møteleder/dirigent, sekretær og to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll

3. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Fullmakt til styret til låneopptak (jfr NIFs lov § 2-22)


SAK 4:
På bakgrunn av Lånesituasjonen Sandnes Ulf Toppfotball ønsker Sandnes Ulf Toppfotball og overdra kassekreditt fra Sandnes Ulf og dermed oppta lån i form av kassekreditt på inntil 2 mill NOK. Styret i Sandnes Ulf Toppfotball ønsker et vedtak på å øke kassekreditt og andre lånerammer med en kredittinstitusjon på inntil 5 millioner NOK. Per i dag er denne i underkant av 2 millioner for SUT.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå låneavtaler inntil 5 MNOK for å styrke den kortsiktige likviditeten og tilføre kassakreditt til Sandnes Ulf Toppfotball.

Mvh
Terje Hopen, styreleder Sandnes Ulf Toppfotball
Mobil 924 58 205, [email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: