lions_meduansett_2017.jpg

Lions, med #MITT VALG!, er #MedUansett

Lionsklubbene Sandnes og MITT VALG! fortsetter å være en viktig samfunnspartner for Sandnes Ulf de to neste årene.

Annonse:

En av Sandnes Ulfs viktigste samfunnspartnere, nemlig Lions-klubbene i Sandnes, er #MedUansett de to neste årene.

Sandnes Ulf har samarbeidet med Lions-klubbene i Sandnes siden 2012-sesongen, og det er denne avtalen som muliggjør at Sandnes Ulf  kan gjennomføree "MITT VALG!"-prosjektet. 

MITT VALG! er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lionsklubbene. 

Sandnes Ulf har siden 2012-sesongen besøkt over 1000 skoleelever på skoler i Sandnes-regionen med MITT VALG!-prosjektet, hvor kursede A-lagsspillere drar rundt til ulike klasser for å holde en morsom og interessant skoletime i MITT VALG!-regi.

For Lionsklubbene i Sandnes har samarbeidet med Sandnes Ulf betydd mye.

- Det er viktig for oss at folk blir kjent med Lions og hva vi gjør, og der har Sandnes Ulf vært meget viktige for oss. Vi synes klubben er kjempegode ambassadører for MITT VALG-konseptet, sier soneleder Odd Audun Rage.

- Det at klubben spiller med Lions-logoen på drakten, i tillegg til at spillerne drar rundt på skolene og underviser i MITT VALG, har gjort at veldig mange i Sandnes har blitt kjent med Lions.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Trond Erik Bertelsen og Anel Raskaj på skolebesøk i 2016.
Trond Erik Bertelsen og Anel Raskaj på skolebesøk i 2016.

 

Gjør byen kjent med Lions

Ingvar Waage, distriktsleder i Lions, kommer på en morsom episode som et symbol på betydningen Sandnes Ulf har hatt for å gjøre byen kjent med Lions og MITT VALG!.

- Jeg vil dra frem en historie fra når jeg var på et skolebesøk i år. Da spurte jeg klassen om de visste hva Lions var. En elev rakk opp hånda i været og ropte ut; "Ja, det er de som er på storskjermen hos Sandnes Ulf!".

- Så det er ingen tvil om at samarbeidet har effekt, mener Waage.

- Kjekt å se responsen blant barna

Lions-logoen har som nevnt vært på drakten de siste fem sesongene, noe som vil fortsette i minst to år til. 

Morten Wiik Larsen jobber med klubbens samfunnsengasjement, og forteller at Sandnes Ulf hele tiden har vært tydelige på at de er svært fornøyde med MITT VALG!-prosjektet.

- Samarbeidet med Lions, og måten samarbeidet aktiviseres med MITT VALG!-prosjektet, har vært lærerikt og betydningsfullt for oss fra dag én, forteller Wiik Larsen.

God stemning når spillerne blir kurset.
God stemning når spillerne blir kurset.

- Det er vanvittig kjekt å se responsen blant barn i Sandnes når spillerne holder en klassetime i MITT VALG!-ånd, og samtidig se hvordan spillerne blomstrer på en helt ny arena for dem.

Han sier at klubben anser prosjektet som et vinn-vinn-prosjektet for alle de involverte partene.

Derfor er vi veldig glade og stolte for at vi kan dra ut med prosjektet i regionen vår også i de neste årene, avslutter Wiik Larsen.

Sandnes Ulf skal ut på nye besøk i 2017. Ta kontakt med samfunnskontakt Morten Wiik Larsen på [email protected] dersom din skole ønsker besøk.

Annonse fra Obos-ligaen: