Sandnes Ulf Toppfotball kaller inn til årsmøte 27. mai.

Det avholdes årsmøte for Sandnes Ulf Toppfotball onsdag 27. mai kl.18.00 på Øster Hus Arena. På grunn av Covid-19 situasjonen er det viktig at du registrer deg i forkant av årsmøtet slik at du kan delta.

Annonse:

Innkalling til årsmøte 2019 Sandnes Ulf Toppfotball               

Sted: Lyse konferansesenter, Øster Hus Arena
Dato: Onsdag 27. mai 2020, kl.18:00 

SAKSLISTE:

  1. Åpning
  2. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokoll
  3. Budsjett 2020
  4. Fullmakt til styret til:
    a)  Låneopptak (jfr NIFs lov § 2-22)
    b)   Ytelse av lån eller garantier (jfr NIFs lov § 2-22)
  5. Fastsettelse av neste års medlems- og aktivitetskontingent
  6. Valg

Forslag og saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen onsdag 13. mai. Forslag/saker sendes på mail til: [email protected]

Sakspapirer vil bli publisert på www.sandnesulf.no senest en uke før årsmøtet. Ønsker noen dette i papirformat må undertegnede kontaktes.

Fra 7. mai åpnes det for at det kan arrangeres tilstelninger med opptil 50 personer. Sandnes Ulf Toppfotball kommer til å forholde seg til retningslinjer for arrangement fra regjeringen. I den forbindelse MÅ alle som ønsker å delta på arrangementet registrere seg på forhånd ved påmelding til [email protected]. Medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, men som ankommer uten å ha registrert seg, vil dessverre ikke kunne delta. Siste frist for registrering til årsmøtet er satt til mandag 25. mai. Har du symptomer på sykdom som forkjølelse eller tilsvarende har du heller ikke mulighet til å delta.

Mvh
Terje Hopen, styreleder Sandnes Ulf Toppfotball
Mobil 924 58 205, [email protected]

 

Annonse fra Obos-ligaen: