The People vs Anders Hiim

Rett før påskeferien oppstod det en hendelse på Øster Hus Arena hvor en av ungguttene i troppen måtte stå skolerett.

Annonse:

Den Gule Plass ble omgjort til rettssal for anledningen i en rettssak hvor hele A-troppen deltok.

Mr. Hiim var anklaget for en meget straffbar hendelse og ba om å få høre saken sin i retten.

RETTSAK 2.jpg

Retten bestod av følgende:
Forsvarer, Sander Ringberg fra Spurtsterk Advokater
Aktor, Torbjørn Heggem og Fredrik Pålerud fra Advokatfirma Vegg.
Dommer Aslak Falck sammen med meddommere Stålinho og Espen Hammer Berger.

Dom: 3.500,- for tunnel fra keeper hele 4 ganger (!)

Aktor Pålerud tok ordet og førte saken sin sak for en fullsatt sal.

I henhold til størrelsen på boten så er summens størrelse av en slik art fordi hendelsen er noe av det flaueste en fotballspiller kan oppleve for seg selv, sine lagkamerater og kollegaer hentyder Pålerud. Han legger også til at om anklager sier seg skyldig og angrer sine synder vil botens sum forbli 3.500 kr, men om han ikke angrer og sier seg uskyldig vil boten øke til det dobbelte, sa aktor Pålerud kontant i det et gisp gikk igjennom salen.

Aktor gjør seg ferdig og ordet går videre til forsvarer Ringberg.

Advokat Ringberg setter spørsmåltegn ved reglementet i botsystemet og ber aktor vise til eksakt regel, noe Aktor Pålerud ikke kan.

RETTSAK 3.jpg
Forsvarer Ringberg prosederer for tiltalte Anders Hiim.

Forsvarer fortsetter med å kalle inn vitner og nykommer Lars Erik Sødal er første mann ut. Vitnet blir spurt om han har kjennskap til denne regelen som aktor viser til og botens sum for fortredelse.

Vitnet bekrefter at han ikke har kjennskap til dette da han ikke har blitt informert og det er har vært dårlig informasjonsflyt om botliste og reglementet rundt.

Vitnet takkes og trer av mens vitne nr 2 Ingvald Halgunset blir kalt opp på podiet.

Ingvald blir spurt om hva han synes om boten da han la grunnlaget for at forseelsen kom på bot listen i sin tid.

Han savnet et mer konkret reglement og synes dagens bot var for høy ihht alvorlighetsgrad.

Forsvarer spinner videre på akkurat dette i hans neste pitch. Forsvarer legger til at det er mer straffbart å få tunnel fra keeper enn røde kort, ikke stille på oppdrag osv.

Det virker som han fikk medhold i salen for dette innlegget da flere nikket og diskuterte seg imellom.

Forsvaret kaller inn anklagede Anders Hiim til vitneboksen.

Anders erklærer seg skyldig og angrer sine synder, han er flau og synes dette er en veldig dum situasjon å være i.

RETTSAK 4.jpg
Anklaget. En angrende synder.

Aktor spør tiltalte om han er fornøyd med sin forsvarer, noe tiltalte bekrefter.

Aktor spør om tiltalte ble informert om muligheten for en avtale eller møte for diskusjon hvor alle parter kunne blitt enig uten å bruke tid og penger på en dyr rettsak. Tiltalte avviser dette og sier han ikke har blitt informert om muligheten.

Aktor spør da igjen om tiltalte er fornøyd med sin forsvarer, noe tiltalte nøler litt mer ettertenksomt på.

Forsvaret nærmer seg slutten av sitt forsvar, da de avsluttet med ett lydklipp hvor botansvarlige i et tidligere intervju med et kjent mediehus i distriktet bekrefter at maks sum på bot er 2.000,- forsvarer viser da til at en bot på 3.500,- overstiger dette.

Aktor spytter da inn at sum på 2.000,- gjelder på enkelt forseelse og ettersom dette var en forseelse på hele fire ganger så var det innafor å økte til 3.500,-

Dommens time

Begge sider har talt sin sak og dommerne skal trekke seg tilbake for å diskutere dom.

Det er noen nervepirrende minutter da dommerpanelet er ute og diskuterer. Alle i salen reiser seg (etter at dommer har påpekt at de må). Hoveddommer Falck leser opp kjennelsen;

Dommerne henviser til lydfil og bevismateriale til forsvarer hvor botstyret bekrefter at maks sum er 2.000,- og på bakgrunn av dette tildeler Anders Hiim en bot på 2.000,-

Men, ettersom botkassen trenger sårt disse pengene bestemmer dommerpanelet å tildele botstyret en bot på 1500,- på grunn av uklart reglement.

Retten er hevet!

Lettet synder

Anders Hiim var en litt lettet kar etter rettsaken.
– Jeg hadde naturligvis håpet på en litt lavere bot, men er glad botstyret også fikk sin del forteller Hiim.

Botstyret ble overrasket og sa dette var en veldig uventet vending da de er en frivillig organisasjon og at de skal bli straffet på en liten ubetydelighet. Allikevel konkluderte de med at de er fornøyd med det totale utfallet i saken.

Sandnesulf.no har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer Ringberg gjennom hele påsken uten hell.

Annonse fra Obos-ligaen: