Æresmedlemmer

«En inspirator og en samarbeidets gentleman av første klasse» ble det sagt om Jac. M. Petersen da han i 1930 ble utnevnt til æresmedlem av Sportsklubben Ulf. Daværende Stadsingeniør Petersen var klubbens formann fra 1927 til 1932, men det var først og fremst for rollen som ildsjelen bak byggingen av Sandnes Stadion som gjorde at andre medlemmer i klubben mente Petersen fortjente å bli utnevnt til æresmedlem. For da anlegget åpent i 1927 falt en del viktige brikker på plass for den unge fotballklubben som fram til da hadde levd en delvis usikker tilværelse når det kom til kamparena og treningsbaner. I klubbens 35-årsskrift skriver Thoralf Anfindsen om Petersens formidable innsats: «I de to årene byggingen av banen pågikk var han til stede fem kvelder i uka etter endt arbeidsdag. Han planla, skaffet penger og sist, men ikke minst, han deltok aktivt i selve arbeidet» (…) «Vi var mange som på åpningsdagen fikk hans varme håndtrykk og takk for innsatsen, men det var vi som hadde å takke.» Det var et stort tap for klubben da Petersen døde i 1932. Med tanke på hvor knappe ressursene var i 1920-årenes Sandnes, er det ingen tvil om at Petersen sto bak litt av en bragd ved realiseringen av Sandnes Stadion. Det tok da også hele 31 år til før klubben fikk sitt andre æresmedlem.

Annonse:
1932Jack M. Petersen
1961Conrad Sæleide
1975Odd Fladen
1985Einar Skadsheim
2001Lars Strusshamn
2007Rune Svarstad
2011Inge Geir Stangeland
2020Eli Nygaard
2020Pål Thornes
Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 11.05.2020, oppdatert: 19.04.2024
Skrevet av: Terje Hopen