Samfunnsansvar

Sandnes Ulf er opptatt av å gi tilbake til sitt lokalsamfunn.

Annonse:

Sandnes Ulf har i årenes løp mottatt stor og bred støtte fra både privatpersoner og næringsliv i Sandnes by. Vi er derfor opptatt av å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet vi tilhører.

Siden 2012 har Sandnes Ulf stilt draktreklame på ryggen til disposisjon for « MITT VALG! » - et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lionsklubbene i Sandnes, og i Norge.

Sandnes Ulfs spillere blir hvert år kurset i prosjektet og vil besøke 5. klassinger i Sandnes-regionen med det formål å bidra som gode ambassadører og hjelpe barn og unge til å ta gode og sunne valg.

Har din skole lyst på besøk av Sandnes Ulfs spillere? Ta gjerne kontakt med oss på [email protected] .

SLIK ER SAMARBEIDET MED MITT VALG!

Støtter flere ulike aktiviteter

I tillegg til Sandnes Ulfs hovedsamarbeidsprosjekt, «MITT VALG!», er vi også opptatt av å bidra inn mot andre organisasjoner og aktiviteter, deriblant:

Sandnes Ulf arrangerte sammen med Sandved veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen og unicef i 2017.
Sandnes Ulf arrangerte sammen med Sandved veldedighetskamp til inntekt for TV-aksjonen og unicef i 2017.

Byprestene i Sandnes

TV-aksjonen

Sandnes Mottakssenter, avdeling for enslige mindreårige

Eget integreringsprosjekt i Sandnes Ulf

Trivselsprogrammet, Trivselsledere

Klubb- og skolebesøk i regionen

Lura Bo- og Aktivitetssenter

Kontakt oss!

Dersom du har et prosjekt eller en aktivitet som du tror Sandnes Ulf kan bidra til, send oss en e-post til [email protected] så skal vi se hva vi får til!

Vi må alle kunne rekke ut en hånd og ta vare på våre medmennesker!

Sandnes Ulf drar rundt på utallige klubb- og skolebesøk i løpet av et år.
Sandnes Ulf drar rundt på utallige klubb- og skolebesøk i løpet av et år.
Annonse fra Obos-ligaen: